http://www.iness.sk/stranka/9829-Zle-klimaticke-zakony-Dobre-myslienky-mozu-zvitazit.html Za dobré myšlienky v bežnom živote považujeme tie, ktoré vedú k zlepšeniu vzťahov, výsledkov, k vyriešeniu nepriaznivých situácií a podobne. Zo životných skúsenosti však vieme, že s ohľadom na situáciu, v ktorej sa dobro snažíme aplikovať, sa z neho často stáva relatívny pojem. Dobrým príkladom je Austrália, ktorá sa rozhodla neísť cestou väčšinou prijímaného názoru v čase, keď sa boj proti priemyselnej produkcii CO2 stal novodobým náboženstvom. V situácii, keď je vodná para 4-krát účinnejší skleníkový plyn a metán uvoľňujúci sa prirodzene z rozkladu biologického materiálu je účinnejší viac ako 20-násobne, je potrebné verejnosti povedať, koľko bude znižovanie emisií CO2 ľudstvo stáť. A keďže atmosféra je spoločná, akékoľvek individuálne požiadavky zamerané čisto na znižovanie emisií CO2 jednotlivými štátmi alebo ich zoskupeniami sú v podstate neúčinné a vedú jedine k tomu, že do rúk politikov a samozvaných aktivistov sa vkladá neprimerane veľká moc. Marian Závodný, CEO Delta Consult, a.s.

Pozrite si aj ďalšie