DELTA Consult, a.s.

DELTA INKASO, spol. s r.o.

DELTA INKASO, spol. s r.o.

Spoločnosť DELTA INKASO, spol. s r.o. je súčasťou skupiny DELTA Consult, a.s. už od jej založenia v roku 1996, pričom sme vlastníkmi 100% podielu.

Svojou činnosťou vytvára účinnú podporu projektov materskej spoločnosti, no zároveň vstupuje na trh pohľadávok ako nezávislý podnikateľský subjekt.

Developerské projekty

Spoločnosť DELTA INKASO, spol. s r.o. sa zaoberá kúpou a predajom pozemkov, výstavbou inžinierskych sietí a rodinných domov.

V prípade vášho záujmu o kúpu pozemku alebo domu z našich podnikateľských projektov v obci Špačince neďaleko Trnavy alebo v Trenčíne, navštívte našu stránku www.deltainkaso.eu

Ďalšie činnosti

Na trhu s pohľadávkami pôsobí DELTA INKASO, spol. s r.o. od roku 1994 a pracuje pre klientov na Slovensku aj v Českej republike. Skúsenosti a dôkladná znalosť právnych a ekonomických podmienok v tomto teritóriu jej neraz umožňuje nájsť riešenia aj v skutočne zložitých prípadoch.

Asi neexistuje firma alebo podnikateľ, ktorí by sa hoci len na krátko nedostali do situácie, keď vyfakturované služby či tovar ostali nezaplatené. V prípade, ak sa jedná o väčšie sumy, môže takýto stav viesť aj k vzniku problémov s uhrádzaním vlastných záväzkov – druhotnej platobnej neschopnosti. A tam, kde takáto situácia pretrváva a začína ohrozovať prežitie firmy, vstupujeme do hry my.

Cieľom je odbremeniť klienta a vytvoriť pre neho také podmienky, aby sa opäť mohol venovať podnikaniu a vytváraniu zisku a nie riešeniu problémov s pohľadávkami. Zámerom je taktiež pomôcť mu, aby dostal cash-flow firmy späť do optimálneho stavu a nastolil zdravú ekonomiku a fungovanie firmy.

Sme pripravení urobiť to isté pre vás.

Naše služby

  • Nákup, predaj a obstaranie úhrad pohľadávok
  • Inkaso pohľadávok prostredníctvom mandátnych zmlúv
  • Administratívne uplatňovanie pohľadávok
  • Správa pohľadávok
  • Vypracovanie a realizácia alternatív speňaženia pohľadávok
Delta Inkaso

Ďalšie holdingové spoločnosti

sk_SKSlovenčina