DELTA Consult, a.s.

VUM, a.s.

VUM, a.s.

Výrobná spoločnosť VUM, a.s. bola do DELTA Consult, a.s. holdingu zaradená v roku 2008 ako projekt pre realizáciu postupov krízového manažmentu. Materská spoločnosť využila možnosť ponuky od predchádzajúceho vlastníka firmy a odkúpila 100% podiel do svojho portfólia.

V súčasnosti realizujeme v organizácii postupy, ktoré sme predtým uplatňovali v projektoch pre našich klientov. Z hlbšieho poznania procesov vo výrobnej firme zároveň čerpáme neoceniteľné skúsenosti a know-how pre ďalšie projekty.

VUM, a.s. je významným stredoeurópskym výrobcom produktov na báze uhlíka so sídlom v Žiari nad Hronom.

Výrobný závod bol postavený v 50-tych rokoch minulého storočia ako súčasť hlinikárenského kombinátu Závodu Slovenského Národného Povstania a slúžil na výrobu anódovej hmoty potrebnej na výrobu primárneho hliníka Sőderbergovou technológiou.

Závod sa priebežne modernizoval, najintenzívnejšie v 90-tych rokoch minulého storočia, keď sa zmenila výrobná orientácia a začal sa klásť väčší dôraz na výrobu elektródových hmôt a kalcinovaných materiálov. Zároveň sa investovalo do technológií a zariadení zabezpečujúcich bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia, čo fabrike umožnilo získať certifikát IMS.

Zámerom spoločnosti je neustále zvyšovanie štandardu kvality výrobkov, vývoj nových možností použitia surovín a nových technológií ako aj výroba nových produktov.

Napĺňaniu týchto cieľov významne prispieva spolupráca s renomovanými vedecko – výskumnými inštitúciami, ktorá prebieha na Slovensku na spoločnom univerzitnom detašovanom výskumno – vývojovom pracovisku.

VUM

Viac informácií:

Ďalšie holdingové spoločnosti

sk_SKSlovenčina