DELTA Consult, a.s.

RONAVA PLUS, s.r.o.

RONAVA PLUS, s.r.o.

Spoločnosť RONAVA PLUS, s.r.o. zastrešuje developerské aktivity DELTA Consult, a.s., ktoré sú často súčasťou riešenia projektov reštrukturalizácie. Stopercentný podiel sme v spoločnosti prevzali v roku 2005 s víziou špecializácie na činnosti spojené s vlastníctvom, výstavbou, využitím a predajom nehnuteľností. V roku 2015 bol 50% podiel odpredaný partnerovi pri vstupe do realizácie konkrétneho projektu.

RONAVA PLUS, s.r.o. sa zameriava na prípravu a realizáciu špecifických developerských projektov. Uskutočňuje podnikateľské ako aj dobročinné zámery širšieho rozsahu, v ktorých je vlastníctvo, výstavba alebo spravovanie nehnuteľností podmienkou, nie však primárnym cieľom.

Dôraz kladie na dlhodobú spoluprácu s obchodnými partnermi za vzájomne výhodných podmienok.

Ronava Plus

Ďalšie holdingové spoločnosti

sk_SKSlovenčina