DELTA Consult, a.s.

Holding

Naša spoločnosť združuje viacero projektov, firiem a aktivít, ktoré podporuje či už formou investícií, poradenstva, krízového manažmentu, prípadne aktívne pôsobí v ich manažérskych štruktúrach.

Aktivity a projekty rozvíjame vo všetkých oblastiach obchodu a služieb okrem zbrojárskeho a farmaceutického priemyslu. Vďaka tomuto širokému záberu máme neustály prístup k novým technológiám, informáciám a know-how, ktoré využívame pri realizácii ďalších investícií, no najmä pri vytváraní a presadzovaní priekopníckych riešení zložitých situácií v najrôznejších oblastiach činnosti našich klientov.

V spoločnostiach nášho portfólia zamestnávame viac ako 100 ľudí. Vlastníme aktíva v hodnote vyše 10 mil. Eur. Našim cieľom vždy bolo a bude, aby spoločnosti, projekty a aktivity zverené do našich rúk prekvitali a prosperovali.

Naše holdingové spoločnosti

Delta Inkaso

DELTA INKASO, spol. s r.o.

Spoločnosť DELTA INKASO, spol. s r.o. je súčasťou skupiny DETLA Consult, a.s. už od jej založenia v roku 1996 , pričom sme vlastníkmi 100% podielu. Svojou činnosťou vytvára účinnú podporu projektov materskej spoločnosti, no zároveň vstupuje na trh pohľadávok ako nezávislý podnikateľský subjekt…

DELTA GREEN ENERGY, s.r.o.

DELTA Consult, a.s. založila spoločnosť DETLA GREEN ENERGY, s.r.o. v roku 2009 s cieľom realizovať projekty v oblasti premeny rôznych druhov energie čo najšetrnejšími spôsobmi voči životnému prostrediu a zároveň efektívnejšie ako obdobné riešenia z minulosti. DELTA GREEN ENERGY, s.r.o. je spoločnosť s praktickými  riešeniami… 

MAX Servis, s.r.o.

DELTA Consult, a.s. prevzala (100% podiel) v spoločnosti MAX Servis, s.r.o. v roku 2007 s predstavou využitia príležitostí, ktoré sme videli na trhu správy majetku – facilitty manažment – predovšetkým pre obchodné centrá a polyfunkčné budovy. Primárnou činnosťou spoločnosti MAX Servis, s.r.o. je od roku 2005 komplexná správa nehnuteľností…

RONAVA PLUS, s.r.o.

Spoločnosť RONAVA PLUS, s.r.o. zastrešuje developerské aktivity DELTA Consult, a.s., ktoré sú často súčasťou riešenia projektov reštrukturalizácie. RONAVA PLUS, s.r.o. sa zameriava na prípravu a realizáciu špecifických developerských projektov…

VUM, a.s.

Výrobná spoločnosť VUM, a.s. bola do DELTA Consult, a.s. holdingu zaradená v roku 2008 ako projekt pre realizáciu postupov krízového manažmentu. Sme držiteľom 95% akcií spoločnosti. VUM, a.s. je významným stredoeurópskym výrobcom produktov na báze uhlíka so sídlom v Žiari nad Hronom… 

VUM Carbon, a.s.

Tento projekt je v príprave. Bližšie informácie pre vás zverejníme čoskoro.

sk_SKSlovenčina